Mere om Krebsen

Tryk på billedet / tilbage ESC knap
 
Krebsen (Cancer) ca. 21. juni - 22. juli er dyrekredsens fjerde tegn. I naturens verden er yngelplejen på sit højeste. Stjernetegnets natur fremhæver det følelsesmæssige behov for at beskytte og pleje sin familie og det nærmeste miljø. Krebsen er yderst sensitiv, indtrykmodtagelig og billeddannende, og dens måde at reagere på er følelsesfuld og instinktivt præget. Den er historisk bevidst.

Som Krebs vil du være meget afhængig af, hvor Månen står i dit horoskop (tegn og hus) ved din fødsel. For Månen er din herskerplanet, og dens position har ret meget at skulle have sagt i din selvforståelse af dit liv, og udformningen deraf.

OBS: Månen er en drabant til jorden, men i den astrologiske terminologi hører Månen med til planetrækken.

En planet i Krebsens tegn vil forholde sig følelsesmæssig personlig og skabe en grundbase for et personligt miljø. Da den spiller med i Krebsens energifelt, vil den også være påvirket af det rytmisk instinktive og personligt formene.

Gode kodeord at have på den indre lystavle: redeplejeinstinktet, hjem, familie, traditioner, personlige følelser. Figur: Bedstemor And.

Krop og helbred: Brystet. Mavelidelser, halsbrand. Fordøjelseskanalen. Fedme.

Prøvelser: At slippe fortiden og ikke være for følelsesmæssig navlebeskuende.

Selvom du ikke er født i Krebsens tegn, kan du godt – nogen til overmål - udstråle og udtrykke disse omtalte energier. Omvendt, kan dit energifelt som Krebs være blokeret, således at du kun i mindre omfang vil fremtræde, som tegnet ellers er blevet beskrevet.

Husk: Det er Solens position, set fra Jorden, der markerer hvilket stjernetegn du er født i. Og det er tiden på døgnet for din fødsel, der markerer, om dit stjernetegn eller soltegn befinder sig højt på himlen, eller er ved at gå ned ved aftenstid, eller står under Jorden ved vendingen mod lyset og solopgangen etc. Alt det har en dyb betydningsforståelse i forbindelse med, hvordan dit liv leves og opleves.

Dit stjernetegn eller Soltegn, som det også bliver kaldt, er normalt det du i dit indre oplever, som dit faste punkt. Det er fra dette sted din livsånd udspringer og det er det filter, du oplever livet igennem. Det er også gennem det filter, du efterfølgende reflektere og fordøjer alt det, der passerer i dit liv.

I den videre astrologiske forståelse af hvem du er, er dit horoskop også afhængig af, hvor Månen og de andre planeter stod, da du blev født? Horoskopet er en helhed. Så jo flere brikker den kan påføres, f.eks. fødselstid og geografisk position for fødslen, desto mere vil horoskopet brede sig ud og give information fra sig. Du er meget større og bredere end blot dit stjernetegn, at du ved det!

Dit horoskop er en levende organisme som folder sig mere og mere ud. I starten af dit liv - for mange op til ca. 30 år - opleves horoskopet mest gennem Månens stjernetegns placering. Men som livet skrider frem bliver du mere og mere helten, den åndelige Solhelt, i dit eget liv.

Du kan tegne dit horoskop op herunder:
Jan Schultz | Vestergade 58, stuen th., 8900 Randers - Kronjylland | Tlf.: 29 93 30 85 | tarotkort52@gmail.com