Mere om Løven

Tryk på billedet / tilbage ESC knap
 
Løven (Leo) ca. 23. juli – 23. august er dyrekredsens femte tegn. Sommeren kulminerer og de varmeste grader findes ofte i denne periode. Løvens natur fremhæver de overskudsbetonede og idealistiske gøremål. Den ønsker at manifestere sig kreativt og skabe en rolle, der kan styrke dens selvbevidsthed og fremhæve de personlige egenskaber. Løven har behov for at sætte sig i centrum med alt, den foretager sig.

OBS: I den astrologiske terminologi hører Solen og Månen
med til planetrækken. Imidlertid ved en astrolog godt, at de
er henholdsvis en stjerne og en drabant til Jorden.

En hvilken som helst planet i Løvens tegn vil forholde sig dybt til personens indre identitet og præge personens selvudfoldelse. Da den spiller med i Løvens energifelt, vil den også være påvirket af det organisatoriske, pædagogiske og det dramatiske.

Gode kodeord at have på den indre lystavle: Selvbevidsthed, kreativitet, børn og leg, konge og dronning, naivitet. Figur: Mickey Mouse.

Krop og helbred: Hjertet, blodet og ryggen.

Prøvelser: Selvfokuseret betydningsfuldhed og dermed såret stolthed og arrogance.

Selvom du ikke er født i Løvens tegn kan du godt – nogen til overmål - udstråle og udtrykke disse omtalte energier. Omvendt, kan dit energifelt som Løve være blokeret, således at du kun i mindre omfang vil fremtræde, som tegnet ellers er blevet beskrevet.

Husk: Det er Solens position, set fra Jorden, der markerer hvilket stjernetegn du er født i. Og det er tiden på døgnet for din fødsel, der markerer, om dit stjernetegn eller soltegn befinder sig højt på himlen, eller er ved at gå ned ved aftenstid, eller står under Jorden ved vendingen mod lyset og solopgangen etc. Alt det har en dyb betydningsforståelse i forbindelse med, hvordan dit liv leves og opleves.

Dit stjernetegn eller Soltegn, som det også bliver kaldt, er normalt det du i dit indre oplever, som dit faste punkt. Det er fra dette sted din livsånd udspringer og det er det filter, du oplever livet igennem. Det er også gennem det filter, du efterfølgende reflektere og fordøjer alt det, der passerer i dit liv.

I den videre astrologiske forståelse af hvem du er, er dit horoskop også afhængig af, hvor Månen og de andre planeter stod, da du blev født? Horoskopet er en helhed. Så jo flere brikker den kan påføres, f.eks. fødselstid og geografisk position for fødslen, desto mere vil horoskopet brede sig ud og give information fra sig. Du er meget større og bredere end blot dit stjernetegn, at du ved det!

Dit horoskop er en levende organisme som folder sig mere og mere ud. I starten af dit liv - for mange op til ca. 30 år - opleves horoskopet mest gennem Månens stjernetegns placering. Men som livet skrider frem bliver du mere og mere helten, den åndelige Solhelt, i dit eget liv.

Du kan tegne dit horoskop op herunder:

www.astropilot.com
 
 
Fra en fri downloadside fandt jeg dette stjernetegnsbilled - tryk på billedet og det bliver større.
 
Jan Schultz | Vestergade 58, stuen th., 8900 Randers - Kronjylland | Tlf.: 29 93 30 85 | tarotkort52@gmail.com