Mere om Vandbæreren

Tryk på billedet / tilbage ESC knap
 
Vandbæreren (Aquarius) ca. 21. januar – 18. februar er det elvte stjernetegn. Vinteren strammer til, når sit højdepunkt og kulminerer. Vi søger fællesskabet for at komme ud af isolation. Nye veje åbnes og må realiseres. Vandbærerens natur fremhæver den idealistiske, progressive og nyorienterende indstilling over for gruppevirksomhed. Den ønsker at stå på sidelinien, samtidig med at tegnet har et stærkt behov for at præge kollektivet omkring sig.

Uranus er din herskerplanet. Derfor er du afhængig af, hvor Uranus står i dit horoskop (tegn og hus) ved din fødsel. For dens position har meget at 
skulle have sagt i din selvforståelse af dit liv, og udformningen deraf.

Gode kodeord at have på den indre lystavle: Excentrikeren, aha-oplevelser, pludselig nyorientering, bizar, gruppedannelser. Figur: Georg Gearløs.

Krop og helbred: Nervebanerne, skader på lægge og ankler, åreknuder, dårligt kredsløb, blodsygdomme, hjertebanken.

Prøvelser: At være ener og samtidig høre til et kollektiv / fællesskab.

En hvilken som helst planet som befinder sig i Vandbærerens tegn, vil forholde sig afventende og langsomt stræbe mod at få fodfæste i verdenen. Da den spiller med i Vandbærerens energifelt, vil den også være påvirket af det ambitiøse og selvtilstrækkelige.

Selvom du ikke er født i Vandbærerens tegn, kan du godt – nogen til overmål - udstråle og udtrykke disse omtalte energier. Omvendt, kan dit energifelt som Vandbærer være blokeret, således at du kun i mindre omfang vil fremtræde, som tegnet ellers er blevet beskrevet.

Husk: Det er Solens position, set fra Jorden, der markerer hvilket stjernetegn du er født i. Og det er tiden på døgnet for din fødsel, der markerer, om dit stjernetegn eller soltegn befinder sig højt på himlen, eller er ved at gå ned ved aftenstid, eller står under Jorden ved vendingen mod lyset og solopgangen etc. Alt det har en dyb betydningsforståelse i forbindelse med, hvordan dit liv leves og opleves.

Dit stjernetegn eller Soltegn, som det også bliver kaldt, er normalt det du i dit indre oplever, som dit faste punkt. Det er fra dette sted din livsånd udspringer og det er det filter, du oplever livet igennem. Det er også gennem det filter, du efterfølgende reflektere og fordøjer alt det, der passerer i dit liv.

I den videre astrologiske forståelse af hvem du er, er dit horoskop også afhængig af, hvor Månen og de andre planeter stod, da du blev født? Horoskopet er en helhed. Så jo flere brikker den kan påføres, f.eks. fødselstid og geografisk position for fødslen, desto mere vil horoskopet brede sig ud og give information fra sig. Du er meget større og bredere end blot dit stjernetegn, at du ved det!

Dit horoskop er en levende organisme som folder sig mere og mere ud. I starten af dit liv - for mange de første ca. 30 år - opleves horoskopet mest gennem Månens position i et bestemt stjernetegn. Men som livet skrider frem bliver du mere og mere helten, den åndelige Solhelt, i dit eget liv. Altså Solens position.

Du kan tegne dit horoskop op herunder:
Jan Schultz | Vestergade 58, stuen th., 8900 Randers - Kronjylland | Tlf.: 29 93 30 85 | tarotkort52@gmail.com