Martinus

 
Hvem var Martinus?  
 
Det er svært med få ord, at beskrive hvem han var - men mange med undertegnede er overbevist om, at han er den nye verdensgenløser. Det er store ord, men der er ingen over ham. 
 
Han har skrevet et værk som rummer den logiske forklaring på alting, hans analyser om makro-, mikro- og mellemkosmos givet et samlet billed på, hvordan logisk og kærligt alting hænger sammen og at alt går op i en højere helhed.
 
Martinus er dansker og født i Sindal i Nordjylland den 11. august 1890 og døde 8. marts 1981.
 
I 1921 fik han kosmisk bevidsthed og kunne skue og gennemskue Guds plan, altså livets indre som ydre strukturer, mening og hensigt/formål.

For at forklarer os jordmennesker alt dette, tegnede han ca 100 symboler som illustrationer til sine forklaringer i de ca 50 bøger, han skrev - herunder hovedværket "Livets Bog" i 7 bind.

Alt han har udgivet, hele sit værk, har han kaldt for "Det Tredie Testamente" for blandt andet at vise, at han er i sammenhæng med livsepokerne.

Men det er ikke en religion i gængs forstand, udover dette, at livets egen tale er religionen i sig selv.

Martinus giver en logisk forklaring på mørkets og lysets nødvendighed, skriver om hvad jeget er, skriver om reinkarnation, skriver om evighedslegemet, skriver om kloder og galakser, skriver om tankeklimaer, mikroverdenen, den ideelle føde, perspektivbegrebet... - skriver om alt og giver logiske analyser på alt. Hans verdensbilled hænger sammen i den skønneste orden og er et udtryk for Guds plan.
 
Herunder er hans hovedsymbol (nr. 11) som beskriver spiralkredsløbet for alt levende:
 
 
Symbolet viser verdensaltet i sin helhed. Verdensaltet udgør et levende væsen, nemlig Guddommen. Guddommen fremtræder som et treenigt princip bestående af jeget, skabeevnen og det skabte. Guddommen rummer alle eksisterende levende væsener, gudesønnerne. Hver gudesøn udgør det samme treenige princip, og derfor symboliserer symbolet tillige hvert enkelt væsen. Guddommen og gudesønnerne lever i en evig vekselvirkning. Da alle eksisterende levende væseners skabe- og oplevelsesorganer tilsammen udgør Guddommens skabe- og oplevelsesorgan, viser det sig her som virkelighed, at Guddommen er allesteds nærværende, almægtig, alvis og alkærlig. Verdensaltets grundtone er kærlighed.
 
rød – instinkt – planteriget
orange – tyngde – dyreriget
gul – følelse – det rigtige menneskerige
grøn – intelligens – visdomsriget
blå – intuition – den guddommelige verden
indigo – hukommelse – salighedsriget

Jordklodens placering markerer, at jordklodevæsenet tilhører dyreriget.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hvis du vil vide mere om Martinus er her to steder der er relevante -
 
www.dettredietestamente.dk   og   www.Martinus.dk 
 
samt denne min egen blog:  www.martinus-bornholm.blogspot.com
 
 
Her er en beskrivelse af Martinus, jeg skrev til Svaneke Bladet:
 
Når verdens samlede bevidsthed har nået et vist stadie fødes en ny mester, en ny verdensgenløser. Disse pulsslag, dette at en ny verdensgenløser fødes, sker med intervaller på ca 2000 år. I astrologien kaldes det for forårspunktets præcession og denne er nu ved at slippe fiskens tidsalder og er på vej ind i Vandbærerens tidsalder. I Fiskens tidsalder blev alt forklaret ved lignelser og tro. Nu i Vandbærerens tidsalder skal alt forklares ved logiske analyser.
 
For ca 2000 år siden fødtes de store mestre vi kender som Jesus, Buddha, Muhammet etc. Undervejs har der selvfølgeligt været andre åndelige mestre der for en tid har slået tonen an, men overordnet har kulturstrømningen været præget af de ovenfor nævnte mestre.

Den 11. august 1890 blev Martinus født i Sindal i Nordjylland. Som 30 årig i 1921 fik han en guddommelig og dermed kosmisk indvielse og kunne skue alt og forstod hvordan den åndelige struktur hang sammen gennem evige love. Herefter begyndte han at tegne plancer som pædagogisk støtte for hans kosmiske syn og frem til sin død 8. marts 1981 skrev han på sit værk. Hovedbogen hedder "Livets Bog" og udkom i 7 bind. Mange andre skrifter er udgået fra hans hånd og ånd. Nu er tiden kommet til, at vi skal forstå livets væsen. Ikke ved tro, men ved logiske analyser.
 
 
 
 
 
 
 
Jan Schultz | Vestergade 58, stuen th., 8900 Randers - Kronjylland | Tlf.: 29 93 30 85 | tarotkort52@gmail.com