/ Skorpionen
Skorpionen (Scorpio) 24. oktober - 22. november
 Datoerne er kun vejledende

Det sjæleligt spændingsbærende
 Smag lige på disse ord fra astrologen Thomas Ring
 
 

Personlighed
Du tænker og reflekterer meget over livet, og forholder dig således dybt til dets mysterier.

Du har et skarpt blik for alt, der er falsk, og din livsopgave bliver som følge heraf ofte at være den, der river forhænget til side og åbenbarer sandheden, for dig selv og andre.

Men ofte er sandheden med "stort", dybere og længere væk end du først troede.

Derfor lærer du tidligt i dit liv at vandre tavs fremad og bevare erkendelser for dig selv, til tiden er moden.

Du har en forsvarsmekanisme indbygget i din natur som oftest bliver udløst, når verden viser sig fra sin mest ubarmhjertige side. Og det er fortrængningen.

Problemet her er, at den energi der holdes fanget, også holder dig som fange.

Du bruger meget af dit liv på at slippe fangerne løs.

Så kom på forkant med noget af din fortrængningsmekanisme ved at lære at sige nej og dermed sige fra.

Stå fast i hver af dine handlinger.

Et af de store livsmysterier er begrebet ”sex” og indlevelsen som udlevelsen af dette begreb. I din indre natur er denne kraft din urkraft.

Lad mig forklare lidt om den, så du ikke bilder dig ind, at du er mere sexfikseret end andre.

Denne urkraft har til hensigt at transformere en oplevelse eller et indtryk/udtryk til ny erkendelse.

Denne energi søger vedholdent at smelte sammen med noget uden for den selv. For at nå et klimaks og forløses. Til en ny tilstand.

Alle dybe oplevelser kan forstås i denne kontekst – og dermed findes urkraften ”sex” alle vegne, hvor en bunden energi transformeres.

I overført betydning: sex med en solopgang, sex med en bog eller musik eller en samtale.

Men selvfølgelig også sex med en partner.

Da du har direkte kontakt til denne energikilde, er du også naturligt interesseret i andres gøren og laden.

Dette omhandler også fællesskabets ressourcer, herunder penge og værdier.

Dybest set handler det om hvor god og villig, du er til at blande dine egne energier ind i fællesskabet eller omvendt. Så der kan ske en udligning.

Men oftest vil du nyde, at du får lidt mere ud end balancen tillader.

Denne nydelse vil nogle kalde for magt. Og du er født i et meget magtfuld tegn.

Du kan, som ingen anden, følelsesmæssigt stå fast i en given sag, og være viljemæssigt forankret i en beslutningstagning, der kan være så dyb, at du er villig til at gå planken ud om nødvendigt.Hjem og familie
Du åbner gerne dit hjem for mange mennesker, for du har den indstilling, at det er godt at have et netværk, som du kan trække på.

Du gør ikke forskel på høj og lav, men er til stadighed bevidst om din egen rolle, der om nødvendigt, som den udslagsgivende faktor, kan manipulere en gruppe mod et ønske eller et behov, oftest som du har selv.

Selv din familie hører til dette netværk og overfor dem, har du også tråde, du kan trække i.Karriere
Du har behov for at placere dig i en position, hvor du er den udslagsgivende faktor.

En karriere, hvor du personligt kan træde frem med en dyb livsindsigt og psykologisk forståelse – men du er heller ikke bleg for at havne i verdens brændpunkter, hvor du kan gøre en forskel.Partner
Du har brug for en partner som ikke ruger så meget over livet, og er ligefrem.

En partner som mere forstår livets bølgende gang gennem smukke, fysiske udfoldelser eller muligheder, og som formår at trække dig lidt væk fra dine mange psykologiske grublerier.
 
Jan Schultz | Vestergade 58, stuen th., 8900 Randers - Kronjylland | Tlf.: 29 93 30 85 | tarotkort52@gmail.com